Kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu

Volič: Vek nad 25 alebo 33 rokov. Má trvalú prácu (nežije zo sociálnych dávok), alebo je dôchodca. Žije v tradičnej usporiadanej rodine (muž a žena) a má aspoň 2 vlastné biologické deti. Má ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie (+ vodičský preukaz). Absolvoval základnú vojenskú službu (znovu zaviesť). Narodil sa na Slovensku a tu má trvalý pobyt.

Kandidát na poslanca, starostu, primátora, ministra, prezidenta: Narodil sa na Slovensku a tu má trvalý pobyt. Vo svojom volebnom obvode žije a má trvalý pobyt viac ako 5 rokov. Ak sa odsťahuje, stratí mandát a nastúpi náhradník. Nebol trestaný. Fyzicky a psychicky je zdravý a zdatný. Psychotesty. Je nezávislý na drogách (cigarety, alkohol, mäkké a tvrdé drogy, gemblerstvo, ...). Žije v tradičnej usporiadanej rodine (muž a žena) a má aspoň 2 vlastné biologické deti. Zodpovedá sa svojim voličom a je nimi odvolateľný.

Starosta, primátor:  +Ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie. Slovom aj písmom ovláda slovenský jazyk.

Minister:  +Ukončené vysokoškolské vzdelanie v danom obore + minimálne 20 rokov praxe v danom obore.

Riadiaci pracovníci v štátnej správe, štátnych inštitúciách, štátnych podnikoch, ...: Odborníci vybraní cez spravodlivé výberové konania (nie politické nominácie). (Depolitizácia nie je o zrušení politických strán, je o odpolitizovaní štátnych úradov, štátnych podnikov a inštitúcii vo verejnom sektore.)

Prezident, ktorý je zároveň aj vrchný veliteľ ozbrojených síl: +Muž nad 50 rokov.

 

Odôvodnenie :

• Tak ako nie každý môže riadiť lietadlo alebo jadrovú elektráreň, operovať chrbticu alebo mozog, legálne držať zbraň, opravovať elektrické vedenie s vysokým napätím, ... a nepovažuje sa to za diskrimináciu, tak aj nie hocikto by mal mať právo voliť, byť volený, vykonávať funkciu, riadiť štát. Ak aj ste dobrý, vzdelaný, schopný, ... človek, ale z nejakého dôvodu (napríklad vek, iba 1 vlastné dieťa, ...) by ste neprešli cez sito výberu (ktoré sa nedá urobiť dokonale), tak si uvedomte, že s každým takým človekom, ako ste vy, cez to sito neprejde ďalších 100 takých, ktorí cez to sito určite nemajú prejsť. A pritom je dosť takých, ktorí prejdú.

• Volebné právo by mal mať len Homo Sapiens (človek rozumný) s "ľudským" typom psychiky, lenže jeho výskyt na Slovensku je bohužiaľ veľmi malý a stále sa znižuje. (Osprostenie až debilizácia, vystrašenie, apatia, ... národa vplyvom masmédií už dosiahla vysoký stupeň.)

• Demokracia je, keď 7 upratovačiek prehlasuje 6 jadrových fyzikov.

• Za našich prapredkov (starých Slovanov pred Cyrilom a Metodom) mohol voliť a byť volený len muž nad 50 rokov, ktorý už má svoje vlastné pokrvné vnúčatá. Je hlavou veľkej rodiny (prastarí rodičia, starí rodičia, rodičia, manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá), o ktorú sa stará (ktorú riadi). Žije usporiadaným rodinným životom v tradičnej rodine, nie je rozvedený, nie je trestaný, ... Narodil sa na zemi (v krajine), kde teraz žije (nie je cudzinec). Zodpovedá sa svojim voličom a je nimi odvolateľný. Nad „zvolenými“ bola ešte „rada starších“, ktorej členovia museli mať nad 100 rokov (žili dlhšie ako mi teraz). Muž a žena boli na rovnakej hodnotovej úrovni, no každý z nich mal iné povinnosti a iné poslanie. Žena bola pripútaná pri deťoch, vnúčatách, domácnosti, ... a muž mohol skôr odísť na niekoľko dní na "zasadania, ...". Nebola to diskriminácia žien, lebo ženy svoje požiadavky a predstavy vedeli presadiť cez svojich mužov.