"Múdre" myšlienky


   Na jednej ulici býva v starých vlhkých domoch viac susedov. Každý z nich má svoju predstavu, ako to vyriešiť. Jeden chce starý dom zbúrať a postaviť nový z tehál. Druhý z kvádrov. Tretí z hliny. Štvrtý zo slamy. Piaty chce starý dom zaizolovať a opraviť. Šiestemu to nevadí. Siedmi sa chce odsťahovať. Aké je spoločné riešenie? Žiadne. Netreba strácať čas a energiu hádaním sa, kto má väčšiu pravdu. Nech si každý urobí podľa seba a nesie za to aj následky. Dohodnúť sa však musia na jednom – kade pôjdu nové spoločné rozvody elektriky, plynu, vody, kanalizácie, ... a poskladať sa na to. ........ Dôležité nie je to, kto z nich pravdu, ale to, kto z nich vychová zdravé, slušné, čestné, životaschopné potomstvo, schopné dlhodobo žiť v súlade s Prírodou (Bohom) a dokázať sa ubrániť svojim nepriateľom.


   Staviate steny nového domu. Ste špinavý od malty a unavený. Príde manželka a začne s vami riešiť "problém", v ktorom rohu bude stáť stolík a aká dečka na ňom bude.


   Dokážem pritiahnuť koňa k potoku, no nedonútim ho piť.