O nás

• Sme nezávislá občianska iniciatíva (voľné zoskupenie občanov bez vytvárania štruktúr), ktorej cieľom je kompletné sfunkčnenie inštitútu referenda (priama demokracia) a zavedenie závislého (imperatívneho) mandátu poslanca a prezidenta SR voči svojim voličom (zastupiteľská demokracia).

• Naša iniciatíva nie je naviazaná na žiadnu politickú stranu alebo záujmovú skupinu v pozadí, no jednotliví spolupracovníci našej iniciatívy môžu byť členmi politickej strany, hnutia, OZ, občiny, dŕžavy, inej občianskej iniciatívy, ZMOSu, odborov, ...

• Našou snahou nie je zakladať novú politickú stranu, hnutie, združenie, spolok, skupinu, ..., ale už jestvujúce zoskupenia skoordinovať za účelom dosiahnutia nášho cieľa.

• Teraz spolupracujeme, hľadáme zhodu a podporu len na prvých dvoch krokoch uvedených na titulnej strane tejto webovej stránky. Ďalšie kroky, iné témy, iné cesty, ... v našej iniciatíve neriešime - budú sa riešiť postupne po dosiahnutí nášho cieľa.

Axióma ("nemenný" základ) našej občianskej iniciatívy a diskusii na túto tému je, že: Každé ďalšie referendum po kompletnom sfunkčnení inštitútu referenda musí byť platné a záväzné. Musí mu predchádzať intenzívna a objektívna osveta. Hlasovanie a vyhodnotenie hlasovania musí byť bez podvodov. Referendum má byť rýchle, pohodlné a lacné, aby sa dalo používať často.

• Naše myšlienky a materiály si môže osvojiť ktorákoľvek politická strana, hnutie, ... – najlepšie ak všetky.

• S námetmi, vylepšeniami, upozorneniami a otázkami sa obracajte na administrátora tejto stránky.


Administrátor stránky :  Pavol Stankovič