Referendá vo Švajčiarsku


   Vo Švajčiarsku môžu byť 4 referenda ročne (reálne sú 2-3). Referendové otázky sa združujú do 2-4 balíkov (do 2-4 referend).

   Všetky referendá majú nulové kvórum. (4 referendá v roku 2022 mali účasť pod 50% a všetky boli platné.)

   Výsledok referenda je možné zmeniť len ďalším referendom.


Majú 3 druhy celoštátnych referend:

• Referendum predpísané ústavou s povinným konaním (obligatórne referendum) bez povinnosti zbierania podpisov. (Zmena alebo doplnenie ústavy. Vstup do EÚ, NATO, medzinárodných organizácii. Naliehavé zákony.)

• Referendum proti zákonu schválenému švajčiarskym parlamentom. Treba vyzbierať 50 000 podpisov do 100 dní od zverejnenia federálneho zákona. (50 000 podpisov vo Švajčiarsku : 8,776 milióna občanov Švajčiarska v 2022 x 5,432 milióna občanov Slovenska v 2022 = 30 948 = 31 000 podpisov na Slovensku)

• Referendum z ľudovej iniciatívy. Treba vyzbierať 100 000 podpisov za 18 mesiacov. (100 000 podpisov vo Švajčiarsku : 8,776 milióna občanov Švajčiarska v 2022 x 5,432 milióna občanov Slovenska v 2022 = 61 896 = 62 000 podpisov na Slovensku.) Návrh ľudovej iniciatívy môže byť buď formulovaný všeobecne a parlamentná komisia ho musí preniesť do legislatívy, alebo byť vo forme presne definovaných odsekov zákona, ku ktorým parlament nemôže robiť žiadne zmeny a doplnenia. 


Pripravované referendum:

• Švajčiarske zoskupenie "Za Švajčiarsko" vyzbieralo (do 20.3.2024) 140 000 podpisov (stačí 100 000) za referendum o posilnení neutrality Švajčiarska (proti pridaniu sa k sankciám proti Rusku, proti prehlbovaniu spolupráce s NATO, proti zapájaniu sa do rôznych vojenských spolkov, ...) Podpisy plánujú odovzdať 11.4.2024.

https://www.teraz.sk/najnovsie/svajciari-budu-mat-referendum-o-posi/782715-clanok.html


Uskutočnené referendá:

• Referendum 3.3.2024:

   58% voličov hlasovalo za zavedenie 13. dôchodku.

   74% voličov hlasovalo proti zvýšeniu dôchodkového veku zo 65 na 66 rokov v priebehu nasledujúcich 10-tich rokov.


Poznámky:

• Švajčiarskej vláde dôveruje 84% voličov.

• Ľudová iniciatíva umožňuje Švajčiarom zvolať referendum o takmer akejkoľvek otázke. Jedinými vecnými výnimkami sú určité záväzné ustanovenia medzinárodného práva, napríklad zákaz genocídy a otroctva. Ďalej musí ľudová iniciatíva splniť požiadavky jednoty formy a obsahu (napríklad ľudová iniciatíva nesmie obsahovať dve témy). A napokon, uplatňuje sa zvykové právo, že prakticky neuskutočniteľné návrhy môžu byť tiež zamietnuté; stalo sa, že ľudová iniciatíva bola vyhlásená za neplatnú, pretože navrhovala znížiť výdavky za roky, ktoré by uplynuli ešte pred uskutočnením referenda. Parlament prehodnocuje všetky tieto otázky. Ale ľudové iniciatívy, napríklad o daniach, výdavkoch štátu, vojenských záležitostiach a dokonca aj o forme vlády sú vo Švajčiarsku bežné.