Verejná výzva

   k poslancom NR SR, vláde a prezidentovi SR, politickým stranám a hnutiam, rôznym zoskupeniam občanov i jednotlivcom, alternatívnym médiám, ... Urobte/pomôžte urobiť:

• „poriadok“ v RTVS!!!! + zabezpečiť dostatočný vysielací priestor aj pre občianskych aktivistov na vysvetľovanie nevyhnutnosti sfunkčnenia inštitútu referenda.

• Sfunkčniť inštitút referenda.

 

   Páni poslanci vládnej koalície, podporujeme Vás a úprimne Vám držíme palce vo vašej práci v prospech Slovenska a väčšiny jeho občanov. Zároveň Vám však pripomíname, že ak váš počet hlasov v NR SR nebude stačiť na presadenie dôležitých opatrení na zlepšenie situácie na Slovensku, stále je tu možnosť, tieto opatrenia presadiť cez referendum. No to by referendum muselo byť funkčné. Vy však teraz máte dostatok možnosti a síl, významne pomôcť pri sfunkčnení inštitútu referenda. Preto Vás vyzývame. Pomôžte pri sfunkčnení inštitútu referenda čím skôr, kým je na to ešte vhodná doba. Zajtra už môže byť neskoro (aj pre Vás osobne).

   V západnej „demokracii“ (kde skutočná demokracia nie je) platí pravidlo, že ak sa nepodarí zmanipulovať voľby, treba očakávať prevrat. Prevrat môže byť tak silný, že to nemusíte ustáť a najbližšie parlamentné voľby môžu byť aj skôr ako po štyroch rokoch. Ak vy skončite v opozícii, tak na Slovensku zavládne ešte krutejší režim, ako tu bol za Matoviča, Hegera a Ódora. Čo dokážete urobiť potom? Koľkí z vás zomrú vo vyšetrovacej väzbe, nešťastnou náhodou vypadnú z okna na 7. poschodí, ...? Ako vám pomôžeme a ako si my pomôžeme? Preto urýchlene (kým je ešte vhodný čas):

• Využite súčasnú relatívne priaznivú situáciu a čím skôr zariaďte (pomôžte zariadiť občianskym aktivistom), aby tú najvyššiu moc v štáte mali reálne v rukách občania a nie pár zapredaných jednotlivcov riadených protinárodnými silami z pozadia = sfunkčnite (pomôžte sfunkčniť) inštitút referenda a zastupiteľskú demokraciu.

Urobte poriadok s masmédiami (hlavne s RTVS), mimovládnymi organizáciami platenými zo zahraničia, sociálnymi sieťami a školstvom.

• "Verejnoprávnu" RTVS zmeňte na štátnu RTVS.

• Hlavne v RTVS v politicko-diskusných reláciách umožnite aj občianskym aktivistom intenzívne vysvetľovať myšlienku sfunkčnenia inštitútu referenda i zastupiteľskej demokracie.

Uzákoňte podmienky, ktoré zabránia jednostranne manipulovať (klamať) občanov, zmariť referendum a robiť volebné podvody.

• Ak v NR SR nezískate dosť hlasov na potrebné ústavné zmeny, čo je takmer isté, tak intenzívne podporte a vytvorte vhodné podmienky na sfunkčnenie inštitútu referenda a zastupiteľskej demokracie cez referendum iniciované občianskymi aktivistami.

• Myšlienku sfunkčnenia inštitútu referenda (priamej demokracie) i zastupiteľskej demokracie šírte všetkými vám dostupnými prostriedkami.

• So svojimi právnikmi sa podieľajte na sformulovaní referendových otázok na sfunkčnenie inštitútu referenda v legislatívnej forme tak, aby ich Ústavný súd nemohol zamietnuť.

• So svojimi štruktúrami pomôžte vyzbierať nad 350 000 platných podpisov a spusťte intenzívnu informačnú kampaň tak, aby k referendu určite prišlo viac ako 50% všetkých oprávnených voličov.

 

   Múdra myšlienka na záver: Žiak sa pýta učiteľa. "Učiteľ, ako dlho treba čakať na zmeny k lepšiemu?" Učiteľ mu odpovedal. "No, ak čakať, tak veľmi dlho."

 

   Pavol Stankovič

   Občianska iniciatíva za sfunkčnenie inštitútu referenda

   https://www.sfunkcneniereferenda.com