O mne a  O nás


   Volám sa Pavol Stankovič. Mám 70 rokov. Som občianky aktivista - zastupujem nezávislú občiansku iniciatívu „Za sfunkčnenie inštitútu referenda“. Zároveň som autorom webstránky „sfunkcneniereferenda.com“.

   Nie som a ani nemôžem byť členom žiadnej politickej strany, hnutia, občianskeho združenia, spolku, ... pretože úlohou občianskej iniciatívy „Za sfunkčnenie inštitútu referenda“ je robiť osvetu naprieč všetkými týmito zoskupeniami. Tieto zoskupenia majú odlišné názory na riešenie problémov Slovenska a jeho občanov. Väčšinou navrhujú zmeny systému začínajúce až tretím krokom a väčšinou nedávajú odpoveď na otázku, "kto, kedy a ako" nimi navrhované zmeny zrealizuje. Chýba im riešenie na prvý a druhý krok. Toto je oblasť, ktorej sa venujeme my a ponúkame reálne riešenie na to, ako proces zmien naštartovať a urobiť tie najpotrebnejšie zmeny. Pritom jednotlivé zoskupenia neodrádzame od toho, aby vo svojej činnosti pokračovali vlastnou cestou.


   Naša občianska iniciatíva robí osvetu smerujúcu ku sfunkčneniu inštitútu referenda. Pri našej činnosti sa opierame najme o:

• odsek 1 článku 2 Ústavy SR, v ktorom je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

• preambulu Ústavy SR, v ktorej je napísané aj: My, národ slovenský, ..., usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, ...

• odsek 1 článku 1 Ústavy SR, v ktorom je napísané: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.

   Nevytvárame žiadne štruktúry, nemáme žiadne funkcie, nemáme žiadnych sponzorov. Spolupracovníkom, podporovateľom alebo len sympatizantom našej iniciatívy môže byť ktorákoľvek politická strana, hnutie, OZ, občina, dŕžava, iná občianska iniciatíva, ZMOS, odbory, alebo akékoľvek iné zoskupenie alebo jednotlivec, ktorá/ý je za sfunkčnenie inštitútu referenda a chce v tomto procese pomôcť, alebo aspoň porozumieť tejto problematike a v referende hlasovať za sfunkčnenie referenda.


   Naším cieľom nie je zjednocovať. Postačí nám spolupráca, podpora alebo len zhoda v jedinom bode - v sfunkčnení inštitútu referenda.

   To, že jednotlivé zoskupenia, vrátane politických strán, alebo aj jednotlivci sa v iných otázkach (v ďalších krokoch) medzi sebou nezhodujú, mi neriešime a ani ich medzi sebou nekontaktujeme. V tejto iniciatíve sa nevenujeme krokom, ktoré budú nasledovať až po sfunkčnení inštitútu referenda, lebo tieto témy by nás mohli zbytočne rozdeľovať, vyčerpávať a odvádzať od našej spoločnej hlavnej témy. (Po sfunkčnení referenda a následnom sfunkčnení zastupiteľskej demokracie sa aj tak veľa ich vzájomných nezhôd jednoducho rozplynie.)

   Rôznym zoskupeniam i jednotlivcom sa snažíme vysvetliť, že bez sfunkčnenia inštitútu referenda sa ani jedno pronárodne a vlastenecky orientované zoskupenie alebo jednotlivci nepohnú dopredu. Budú žiť len vo svojej "bubline", stáť na mieste, alebo aj cúvať. Budú aj naďalej "mlátiť prázdnu slamu" a potom každé 4 roky "šliapnu na tie isté hrable (len prelakované)". A tak stále dookola a dookola.

   Naše myšlienky a materiály si môže osvojiť ktorékoľvek zoskupenie alebo jednotlivci – najlepšie ak všetci.

   S námetmi, vylepšeniami, upozorneniami a otázkami sa obracajte na administrátora tejto webstránky. Radi vás uvítame v skupine "Sfunkčnenie referenda" na TG, FB alebo VK.

   (Poznámka: Doména ".sk" už nie je slovenská. Za asistencie Petra Pellegriniho bola predaná súkromnej anglickej spoločnosti SK-NIC a teraz výnosy z jej registrácie tečú do Veľkej Británie. Navyše jej používanie je drahšie a komplikovanejšie ako u domény ".com".)


Príbuzné webové stránky iných autorov:

• Priama demokracia o.z. (Jozef Bielik, Marián Zahradník, Paul Pirovits, ...) - https://www.priama-demokracia.sk/

• Iniciatíva za novú ústavu (Jozef Gergely, Daniel Kiss) - http://iznu.sk/

• Naše voľby (Miroslav Petre) - https://www.nasevolby.sk/

• Posledné referendum "klasickým spôsobom" (Miroslav Petre) - http://www.poslednereferendum.sk/

• Naše hnutie (Boris Wagner) - https://nasehnutie.sk/

• FICHEE MEDIA - fmedia.top (Boris Wagner) - https://fmedia.top/

• Kontrola volieb 2023 (Adam Lučanský, Dušan Stríž) - https://kontrolavolieb.sk/


Ďalšie "pronárodné a vlastenecké" zoskupenia podporujúce sfunkčnenie inštitútu referenda:

• NÁRODNÉ OBRODENIE (Rasťo Ruman, Martin Novák, ...) - https://narodneobrodenie.sk/

• Národný koordinačný štáb Slovenska (RNDr. Juraj Vízy, Dagmar Weissabelová)

• Spolok ARCHA o.z. (Iveta Michalíková, ...) - https://spolok-archa.info/

• Hnutie TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ - https://www.allatra.sk/

• SLOVAN - Národný snem jednoty - https://www.snsj.sk/ (Milan Matejov)

• Aliancia národných síl (Dagmar Weissabelová)

• Národný front Slovenska o.z. (Miloš Rusiňák) - https://m.facebook.com/narodnyfrontoz/  

• PÁN OBČAN o.z. (Viliam Baňák) - https://panobcan.goodboog.com/

• ........